FINDIKTA COĞRAFİ İŞARET VE KAREKODLU HOLOGRAM DÖNEMİ....

 

Tüketicinin gerçek Giresun kalite fındığa ulaşması ve sahteciliğin önlenmesi için, ürünlerde coğrafi işaretli hologram dönemi başladı.

 

Dünyanın en kaliteli fındığı olarak bilinen ‘Giresun Tombul’ fındığının yanı sıra sivri ve kara fındık içinde coğrafi işaret alındı.

Dünyanın en kaliteli fındığı olarak bilinen ‘Giresun Tombul' fındığının yanı sıra sivri ve kara fındık içinde coğrafi işaret alındı. FİSKORBİLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, alınan bu işaret sayesinde üreticilerin emeğinin karşılığını da daha iyi şekilde alacağını ifade etti. 4 firmaya şu anda ürünlerine coğrafi işaret ile ilgili belgeyi barkod olarak ekleyeceğini kaydeden Bayraktar, “Dünyada bir trend var ve bu sayede kendi bölgende yetkin oluyor. Biz daha önce Giresun tombul fındığın coğrafi işaretini almıştık daha sonrada Giresun sivri ve karasının coğrafi işareti alındı ve bu konuda çalışmaya destek veren paydaşlarımız var. Bu çağın trend yaklaşımı önemli bir yaklaşım, insani bir yaklaşım sonuçta herkesin emeğinin karşılığını alması, değer katma anlamında hem de tüketicinin hangi gıdaya ulaştığını, hangi gıdayı tükettiğini bilmesi anlamında iyi oldu bu konuda devam eden bir takım çalışmalar var” dedi.

“Dünya'da Giresun fındığı diye bir değer var” diyen Bayraktar, “Bunu tescilleme, bu işi yapan insanların emeğine değer katma anlamında bir programa, bir hizaya koymak lazımdı bunu da paydaşları ile birlikte FİSKOBİRLİK olarak yaklaşımlarımız var. Şimdi bir sonuç alma zamanı inşallah bu çalışmalar çağın trend yaklaşımı bundan sonra muhtemelen tüketim alanında ve imalat sektörü çok daha geniş bir anlamda bu tür ürünlere ciddi şekilde önem verecek bu şekilde doğal olarak emeğe katkı sunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Giresun tombul fındığı, sivri fındığı ve kara fındığı coğrafi işaretini ürünlerinde kullanmaları için, 4 firmaya Denetim merci yürütme kurulunun oluruyla tescil sahibi FİSKOBİRLİK tarafından yetki belgesi verdiklerini kaydetti.

 

 

 

Konuyla ilgili olarak Giresun Kalite Fındıklar Denetim Merci Yürütme Kurulundan da şu açıklamalara yer verildi.

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaretlere Coğrafi İşaret diyoruz. Coğrafi işaretler, menşe, mahreç ve geleneksel ürün olarak tanımlanmış ve ürün durumuna göre de tescil edilmektedir. Coğrafi işaretler, ürünleri ayırt etmeye ve kullanıldıkları ürünleri farklılaştırmaya yarayan işaretlerdir. 

Coğrafi işaretlerin tescilinde en temel amaç; o yöreye özgü doğal ya da insan faktörlerinden oluşan özelliklerin söz konusu ürüne kazandırdığı nitelik ve kalite itibari ile söz konusu bölge ürünlerinin benzer ürünlerden ayırt edilmesini sağlamaktır. Bir bakıma coğrafi işaretler, korumanın tescil ile sağlanmasını mümkün kılmaktadır. Coğrafi işaretler ile korunmuş ürünler, yerel üreticiler tarafından kalite ve güvenilirliği tescillenerek önemli bir pazarlama aracı haline gelmeye başlamıştır. Özellikle yerel üreticilerin, satışa yönelik üretim yapmaları konusunda cesaretlendirilmesi, daha kaliteli üretimde bulunmaları için teşvik aracı olarak kullanılması ve yerel dinamiklerin canlandırılması bakımından da önem taşımaktadır.

Fındık üretimi yapılan ülkemizde; kendisine özgü aroma ve tadı, vitamini, mineral ve yağ oranı değerleriyle mevcut fındık çeşitleri içerisinde tartışmasız en kaliteli fındık Giresun kalite fındıklardır. Bu kalite ve özelliğinden dolayı da ünü ve şöhreti Dünya’ya bu adla yayılmıştır. Ülkemizde yetiştirilen kabuklu fındıklarda bu yönüyle iki kaliteye ayrılmıştır. BİRİNCİSİ GİRESUN, diğeri ise levant kalitedir. Bu Coğrafyadan yapılan göçlerle, gerek yurt içi, gerekse yurt dışına götürülen fidanlarda elbet fındık meyvesi üretimi gerçekleşmiş, ancak bu coğrafyadaki fındık kalite ve özelliklerini alamamıştır.

Fiskobirlik, Ülkemizde henüz Coğrafi işaretli ürün kavramının çok az bilindiği dönemde, (keza Türk Patent Enstitüsü 1994 yılında kurulmuştur) Giresun kalite fındıklara fiyat farkı uygulamasını 1979 fındık alım kampanyasında başlatmış ve bölgedeki coğrafi sınırlarını da bu dönemde belirlemiştir.

Fiskobirlik, TPE tarafından yürürlüğe konulan KHK ve Yönetmelik hükümlerine göre, Giresun tombul fındığının Coğrafi İşaretli Ürün kapsamına alınması çalışmalarına 1998 yılında başlasa da, resmi anlamda dosyasını 18.09.2000 tarihinde (C.2000/009 başvuru numarasıyla) T.C Türk Patent Enstitüsüne teslim etmiş olup, TPE tarafından yapılan inceleme ve tetkikler neticesinde, 18.02.2001 tarihinde 31 tescil numarasıyla menşe sınıfında Giresun tombul fındığı tescillenmiştir.

Bu çalışmalara ilaveten Fiskobirlik, köklü kurumsal geçmişi, üstlendiği misyon ve kaliteye verdiği değer anlayışıyla, yine bu bölgede yetişen ve halk arasında Giresun sivrisi ve Giresun karası diye tanınan Giresun Sivri Fındığı ve Giresun Kalınkara Fındığının da tescillenerek Coğrafi işaret alması için gerekli çalışmaları başlatmış 22.10.2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na kapsamlı dosyayla müracaatını gerçekleştirmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumu’nca yapılan titiz inceleme ve tetkikler neticesinde, 17.06.2019 Tarih 55 Sayılı Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde ilan edilmiştir. Bu ilanla birlikte, Giresun Sivri Fındığı ve Giresun Kalınkara Fındığı’da tescillenerek menşei koduyla Coğrafi işaretli ürün olarak Giresun Kalite fındıklar içerisinde yerini almıştır.

Giresun tombul fındığının kalite ve değerinin uluslararası platformda da tescillenmesi amacıyla, 26.04.2018 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonuna kapsamlı dosya sunulmuş olup, ön değerlendirmeyi geçmiştir. AB’de Türkiye’den tescilli 3 ürünümüz (Antep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı) mevcut olup, yeni (29.03.2019 itibariyle) başvurusu yapılmış 15 ürün arasında Giresun tombul fındığı da bulunmaktadır. Yeni tescillenen Giresun Sivri Fındığı ve Giresun Kalınkara Fındığı’nıda AB’de de tescillenmesi için, gerekli hazırlıklarımız son safhada olup, bu yönde de müracaatımız olacaktır.

Giresun kalite fındıkların hak ettiği değere kavuşması için, hem Fiskobirlik ve Paydaş Kuruluşlar, hemde sanayici ve ihracatçılarımızla birlikte uyum içerisinde çalışmaya, işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Giresun kalite fındıkların bahçeden tüketiciye kadar geçen evrelerin izlenebilirliği ve kalite takibinin sağlanması amacıyla, ambalajlı ve dökme ürünlerde yüksek güvenlikli QR kodlu hologram kullanılacaktır. Hologramın üzerindeki karekodunu akıllı cihazlardan okuttuğunuzda veya www.giresunkalitefindik.com sitemizdeki sorgu bölümünde serinoyu girdiğinizde, ürüne ait detaylı bilgileri görebileceksiniz. Ayrıca, sitemizde hem mevzuat, hemde Coğrafi işaret hakkında kapsamlı bilgiler yer almaktadır.

Bu uygulamada, ürünün imal edildiği firma bilgilerinden tutunda, hammaddesinin yani tescilli Giresun kalite fındığının hangi üreticiden temin edildiğini görebileceksiniz. Bu hizmette amacımız, farklı kalite ve sınıflardaki fındıkların Giresun kalite fındığı adı altında tüketiciye sunulmasının önüne geçmektir. Burada hem sektörün, hemde tüketicilerin coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkması ve gerekli hassasiyeti göstermesiyle sürdürülebilir olacaktır.

Bugün yapılan basın toplantısında Coğrafi işaret tescil sahibi FİSKOBİRLİK Başkanı Lütfi Bayraktar tarafından 4 firmaya Giresun fındığı üretmeleri ve tüketiciye Giresun Kalite adı altında ürün sunmaları halinde Coğrafi işaret kullanım izni verildi. Verilen bu yetki dahilinde, ürünleri Denetim merci yürütme kurulunca kontrol edilecek ve olumlu geçmeleri halinde yüksek güvenlikli hologramı ambalajlarında kullanacaklardır. Tüketici de, güvenle Giresun fındığına ulaşmış olacaktır.

Bundan böyle yetki vereceğimiz diğer firmalarda da işlem bu şekilde yürütülecektir. Yetkilendirdiğimiz firmalara verilen belgelerde de yüksek güvenlikli hologram görmektesiniz. Burada da amacımız, belge sahteciliğinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Örneğini gördüğünüz bu yetki belgesindeki karekod okutulduğunda, firma bilgilerine ve belgenin aslına tüketici ulaşmış olacaktır.

Coğrafi işaretli ürün amblem ve logo kullanımı, ürünü kullanan, imal eden, mamul haline dönüştüren firma ve işletmelere de değer katacaktır. Böylece, toplumsal hayat içerisindeki varlığı, tercihi, önemi, ülkeye sağladığı sosyoekonomik katkısı ve markalaşmadaki önemi artacaktır. Bu da bölgede yetiştiriciliğini yapan çiftçiye aranan ürün olması sebebiyle fiyat farkı olarak yansıyacaktır. Bu anlamda yaklaşan fındık sezonu öncesi, GİRESUN KALİTE fındık ticareti ve sanayiindeki gerçek/tüzel işletmelerin FİSKOBİRLİK’e veya paydaş kuruluşlara müracaat ederek COĞRAFİ İŞARET KULLANIMI YETKİ BELGESİ almalarını tavsiye ediyoruz. Aksi halde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre Giresun kalite ismini kullanmaları mümkün olamayacak ve cezai işleme muhatap olacaklardır.    

Fiskobirlik tarafından tescili sağlanan Giresun Tombul Fındığı, Giresun Sivri Fındığı ve Giresun Kalınkara Fındığı için ticari alanda güvenilir bir şekilde ticaretinin yapılması, tağşişin önlenmesi ve ürün kalitesinin korunması, tüketicinin coğrafi işaretli ürünlere güvenli bir şekilde ulaşması, Giresun kalite fındıkların piyasa değerinin artırılarak bu coğrafyadaki çiftçinin hak ettiği alın terinin alması için (Fiskobirlik, Giresun Ticaret Borsası, Giresun Üniversitesi, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden oluşan paydaşlarla) Giresun Kalite Fındıklar Denetim Merci Yürütme Kurulu olarak çalışmalarımız devam edecektir.

 

GİRESUN KALİTE FINDIKLAR DENETİM MERCİ YÜRÜTME KURULU

 

 

KONUYLA İLGİLİ BASINDA ÇIKAN ÖRNEK HABERLER...

http://yenigiresun.net/post/bayraktar-dunyada-giresun-findigi-diye-bir-marka-degeri-var?fbclid=IwAR1fQ-AlTRc0z32kLavkb7mbgsWOOEBG9Z3c5Ie1WwnVn6APUVfwOXyNh6c

https://www.iha.com.tr/giresun-haberleri/tuketici-artik-hangi-findigi-yedigini-bilecek-2353275/

https://www.yenimesaj.com.tr/findikta-cografi-isaret-donemi-basladi-H1322271.htm

https://www.findiktv.com/dunyada-giresun-findigi-diye-bir-isim-marka-degeri-var.html

https://www.dha.com.tr/son-dakika/cografi-isaret-alan-giresun-findigini-satma-yetkisi-4-firmada/haber-1680554

https://www.gidahatti.com/tuketici-artik-hangi-findigi-yedigini-bilecek-findikta-cografi-isaret-donemi-basladi-152657/

https://www.ihavideo.com.tr/Video/Detay/1217157-tuketici-artik-hangi-findigi-yedigini-bilecek

 
Bu duyuru 3095 ' kez görüntülendi.