Hedeflerimiz

COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ GİRESUN KALİTE (Giresun tombul fındığı, Giresun sivri fındığı, Giresun kalınkara fındığı/Giresun karası) FINDIKLARIN TANITIMI VE GELECEK HEDEFLERİMİZ

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaretlere Coğrafi İşaret diyoruz. Coğrafi işaretler, menşe, mahreç ve geleneksel ürün olarak tanımlanmış ve ürün durumuna göre de tescil edilmektedir. Coğrafi işaretler, ürünleri ayırt etmeye ve kullanıldıkları ürünleri farklılaştırmaya yarayan işaretlerdir.

Coğrafi işaretlerin tescilinde en temel amaç; o yöreye özgü doğal ya da insan faktörlerinden oluşan özelliklerin söz konusu ürüne kazandırdığı nitelik ve kalite itibari ile söz konusu bölge ürünlerinin benzer ürünlerden ayırt edilmesini sağlamaktır. Bir bakıma coğrafi işaretler, korumanın tescil ile sağlanmasını mümkün kılmaktadır. Coğrafi işaretler ile korunmuş ürünler, yerel üreticiler tarafından kalite ve güvenilirliği tescillenerek önemli bir pazarlama aracı haline gelmeye başlamıştır. Özellikle yerel üreticilerin, satışa yönelik üretim yapmaları konusunda cesaretlendirilmesi, daha kaliteli üretimde bulunmaları için teşvik aracı olarak kullanılması ve yerel dinamiklerin canlandırılması bakımından da önem taşımaktadır.

Bilindiği üzere, Ülkemizde yetiştirilen kabuklu fındıklar, kaliteleri itibariyle Giresun ve Levant kalite olarak 2 grupta değerlendirilmektedir. Dünyanın en kaliteli fındığı olarakta bilinen Giresun kalite fındığı; kendisine özgü tadı, aroması, vitamin/mineral değerleri, yüksek yağ oranı değerleriyle de, sadece ülkemizde değil, Dünya piyasalarındaki mevcut fındık çeşitleri içerisinde de kalite ve şöhretini ispat etmiş bir ürünümüzdür.

S.S. FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ, Dünyanın en kaliteli fındığı olarak bilinen GİRESUN KALİTE fındıkları;

 • Giresun Tombul Fındığı C.2000/009 menşe kodunda 18.02.2001 tarih 31 numarasıyla,
 • Giresun Sivri Fındığı C.2018/201 menşe kodunda 17.06.2019 tarih 55 Sayılı Bültenle,
 • Giresun Kalınkara Fındığı/Giresun Karası C.2018/199 menşe kodunda 17.06.2019 tarih 55 Sayılı Bültenle,

T.C. Türk Patent ve Marka Kurumuna muhtelif tarihlerde müracaat etmiş ve Coğrafi İşaret Tescilini gerçekleşmiştir. Ülkemizde menşe koduyla tescillenen “Giresun tombul fındığı”nın ulusararası pazarda da hak ettiği değere ulaşması için, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Komisyonuna tescil başvurusu yapılmış olup, 26.04.2018 tarih ve PDO-TR-02419 referans numarasıyla kayıt altına alınmıştır. Giresun tombul fındığı, Türkiye’den AB’ye tescile müracaat eden (Şubat-2019) 16 ürün arasında yerini almış olup, tescil cevabı beklenmektedir.(http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/appliedName.html?denominationId=21472)

Birliğimiz tarafından T.C Türk Patent Enstitüsünden (yeni adı Türk Marka ve Patent Kurumu) 18.02.2001 tarih 31 numarayla tescil edilen “Giresun Tombul Fındığı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi”nin logo, içerik bilgileri, izlenebilirliği, denetimi, diğer kalitelerle karışımının önlenmesi maksadıyla, Birliğimiz koordinatörlüğünde paydaş kurumlarla (T.C. Giresun Valiliği, Giresun Ticaret Borsası, Giresun Üniversitesi, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Karadeniz Fındık ve Fındık Mamulleri İhracatçıları Birliği, Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve diğer Kamu, Kurum ve Kuruluşları ile STKlar) bir dizi yeni çalışmalarımız devam etmekte olup, bu çalışmaların uygulamaya konulması, hem GİRESUN KALİTE Fındıkların hak ettiği değere ulaşmasını, hem de Karadeniz ve Giresun’un tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır. 

GİRESUN KALİTE FINDIKLARIN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA PLANLADIĞIMIZ  HEDEF VE STRATEJİLERİMİZ
 • Ülkemiz tarım ürünleri ihracatının %15-20’ sini oluşturan fındığın, kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerinin oluşturulması,
 • Dünya üretiminde lider olduğumuz fındığın, tarımsal üretimi, katma değerli mamul haline dönüştürülmesi, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda markalaşma, yeni pazarların geliştirilmesi,
 • Üretici, sanayici ve ihracatçının kabul edebileceği sürdürülebilir fiyat politikası, finansman ihtiyacı, stok kontrolü, tarımsal örgütlenme vb. tüm sorunların çözümüne yönelik katkı ve destek verilmesi,
 • Türk fındığı kalitesinin Dünya'da hak ettiği fiyat seviyesine ulaşması için, “Fındıkta Milli Ürün Politikasının” kalıcı ve sürdürülebilir hukuki düzenlemelerde bilgi paylaşımı yapılması,
 • Giresun Tombul Fındığının Denetim ve İzleme Komitesinin yeniden oluşturulması, Denetim Merci Yürütme Kurulunun aktif piyasa denetimi ve izlenebilirlik faaliyetlerine hız verilmesi,
 • Coğrafi işaretli ürün mevzuatı, hak ve yükümlülükler hakkında tüketici, üretici/çiftçi, toptancı, fabrikacı, imalatçı ve ihracatçının bilgilendirilmesi, 
 • Ülkemizde tescili yapılan Giresun Tombul Fındığının Avrupa Birliği'nde de tescilinin sağlanması,
 • Bu Coğrafya'da yetiştiriciliği yapılan Giresun sivrisi ve Giresun Kalınkara (Giresun karası) fındığınında tescil edilmesinin sağlanması,
 • Yurt içi ve Yurt dışı fuar ve tanıtım organizasyonlarında, gerek Giresun Tombul Fındığı, gerekse Giresun ilinin markalaşmasının sağlanması,
 • Giresun fındığıyla yapılan diğer yöresel ürünlerin tescil ve müracaatlarının yapılarak yerel üreticilerin desteklenmesine Denetim Merci Yürütme Kurulu olarak öncülük edilmesi,
 • Öncelikle bölgemizde tescili yapılmış Coğrafi işaretli ürünlerin markalaşması, piyasa denetimi vb. konularda Denetim Merci Yürütme Kurulu olarak bilgi paylaşımı yapılması,
 • Giresun ve çevresinde, Coğrafi işarete konu edilecek ürünlerin tescil edilmesine Denetim Merci Yürütme Kurulu olarak katkı verilmesi,

Hedeflerimizden bazıları olup, tüm STK ve Kamu Kuruluşlarıyla uyum içerisinde diğer hedef ve stratejilerde aktif rol alınacaktır.

 
Bu sayfa 2574 ' kez görüntülendi.