Sık Sorulan Sorular

Coğrafi işaret; Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, diğerlerinden farklı kılıcı niteliği ile öne çıkan ve yer aldığı alan veya bölge ile özdeşmiş doğal ürünler, maden, tarım el sanatları ile endüstri ürünlerine verilen adların bütünüdür.

Coğrafi işaretler, belirtilen özelliklerine göre menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir. Bunların haricinde, menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlarda geleneksel ürün adı olarak tescil edilebilir. 

Menşe adı; Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşerî unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlara denir. Örnek vermek gerekirse, Giresun Tombul fındığı, Malatya kayısısı, Aydın inciri menşe işaretli coğrafi üründür. 

Mahreç adı; Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlara denir. Örnek vermek gerekirse, Antep baklavası, Maraş dondurması, Kars kaşarı mahreç işaretli coğrafi üründür.

Geleneksel ürün adı; Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması hâlinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır.

a) Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması,

b) Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması,

Örnek vermek gerekirse, Aşure, ayran, geleneksel ürün adı işaretli coğrafi üründür.

Fiskobirlik tarafından T.C. Türk Marka ve Patent Kurumu (eski adı Türk Patent Enstitüsünden) 18.02.2001 tarih 31 numarayla “Giresun Tombul Fındığı” adıyla menşe olarak tescillenmiştir. Yine Fiskobirlik tarafından Avrupa Birliği Komisyonuna tescil başvurusu yapılmış olup, 26.04.2018 tarih ve PDO-TR-02419 referans numarasıyla kayıt altına alınmıştır. Türkiye’den AB’ye tescile müracaat eden (Aralık-2018 itibariyle) 14 ürün arasındadır.

Giresun tombul fındığı, Giresun ili merkez ve ilçeleri olan Piraziz, Bulancak, Dereli, Keşap, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu, Güce, Doğankent, Görele, Çanakçı, Eynesil ile; Trabzon ilinin Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçelerinin sınırlarında yetiştirilen bir çeşittir. 

Ürün yetiştirdiğinizi veya çiftçi olduğunuzu belgeleyen evraklarla birlikte, Fiskobirlik’e müracaat ediniz. Müracaat sonrası teslim alacağınız QR kodlu hologramları, ürün ambalajlarına yapıştırarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiyi www.giresunkalitefindik.com sitesindeki Coğrafi İşaretler Kullanım Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Türkiye’nin birçok bölgesinde yaklaşık 20’den fazla fındık çeşidi var. Coğrafi işaret denetim merci tarafından gerekli denetim/inceleme yapılarak hologram verilmektedir. Bu hologramlar, akıllı telefon veya (www.giresunkalitefindik.com) sitedeki sorgulama ekranında sorgulanabilmektedir. Yetiştirdiğiniz ürünün, diğer fındıklardan farklı olduğunu tüketici bilemeyebilir. Tüketicinin güvenle tescilli ürüne ulaşması ve sahteciliği de önlemek amacıyla hologram uygulaması yapılmıştır. Ayrıntılı bilgiyi www.giresunkalitefindik.com sitesindeki Coğrafi İşaretler Kullanım Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Hologram ve sitede data barındırma bedelinin maliyeti alınır. Ayrıntılı bilgiyi www.giresunkalitefindik.com sitesindeki Coğrafi İşaretler Kullanım Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Coğrafi İşaretler Denetim Merciine veya Fiskobirlik’e müracaat ederek yetkili firma müracaatını yapınız. Gerekli inceleme ve kontrollerden sonra, firmanıza “Yetki belgesi” düzenlenecektir. Firmanızca üretici/çiftçilerden aldığınız ürünlerin ambalaj durumuna göre hologram ve kilitli plastik mühür verilecektir. Ayrıntılı bilgiyi www.giresunkalitefindik.com sitesindeki Coğrafi İşaretler Kullanım Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Coğrafi İşaretler Denetim Merciine veya Fiskobirlik’e müracaat ederek kullanım kılavuzunda belirtilen başvuru evraklarını teslim etmeniz yeterlidir. Ayrıntılı bilgiyi www.giresunkalitefindik.com sitesindeki Coğrafi İşaretler Kullanım Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Coğrafi İşaretler Denetim Merciine veya Fiskobirlik’e müracaat ederek yetkili firma müracaatını yapınız. Gerekli inceleme ve kontrollerden sonra, firmanıza “Yetki belgesi” düzenlenecektir. Firmanızca üretici/çiftçilerden doğrudan aldığınız kalibre/kalibresiz kabuklu fındık ambalaj durumuna göre hologram ve kilitli plastik mühür verilecektir. Firmanızca üretici/çiftçilerden doğrudan aldığınız kabuklu fındıkların kabuğundan ayrılarak (natürel iç, buruşuk iç, karışık kusurlu (ikiz, urlu, vurgun, parçalı iç vs.) yarı mamul haline getirilen ürünler içinde ambalaj durumuna göre hologram ve kilitli plastik mühür verilecektir. Ayrıntılı bilgiyi www.giresunkalitefindik.com sitesindeki Coğrafi İşaretler Kullanım Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Coğrafi İşaretler Denetim Merciine veya Fiskobirlik’ten “Yetki belgesi” almış iseniz firmanızın herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Ancak, Giresun tombul fındığını doğrudan üretici/çiftçilerden değil de, toplayıcı (manav) ve fabrikacıdan alıyor iseniz bu tedarikçilerinizin de “Yetki belgesi” alması gerekmektedir. Fabrikanızda imal edeceğiniz ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla, tedarikçilerinizin de bu ürünleri hangi üretici/çiftçilerden (sevk edilen kabuklu veya muhtelif iç,  ) aldığını ibraz eden kayıtları size bildirmesi, firmanızın da bu kayıtları Coğrafi İşaretler Denetim Merciine ibraz etmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiyi www.giresunkalitefindik.com sitesindeki Coğrafi İşaretler Kullanım Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Giresun tombul fındığı kullanımının objektif kriterlere göre kullanılıp/kullanılmadığının fiziksel/kimyasal analizlerle tespitinin zor veya olanaksız olan (örneğin kıyılmış fındık, fındık unu, fındık füresi, fındık ezmesi, her türlü fındık kremaları, fındıklı çikolata ve drajeler vs.) yarı mamul ve şekerli/kakaolu ürünlerin imalatına başlamadan önce, Coğrafi İşaretler Denetim Merciine müracaat edilerek bu tür imalatların yapımı esnasında gözlemci/denetmen bulundurulması gerekmektedir. Gözlemci/denetmen, üretim proseslerinin başından/sonuna kadar denetim/izleme yapması ve imalat sonucu elde edilen yarı mamul ve şekerli/kakaolu ürünlere onay vermesi gerekmektedir. Onaylanan bu yarı mamul ve şekerli/kakaolu ürünlere hologram verilebilir. Ayrıca, bu ürünlerde “Giresun tombul fındığı kullanılmıştır” şeklinde ibareler kullanılabilir. Ayrıntılı bilgiyi www.giresunkalitefindik.com sitesindeki Coğrafi İşaretler Kullanım Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Öncelikle firmanızın Coğrafi İşaretler Denetim Merciine veya Fiskobirlik’e müracaat ederek yetkili firma müracaatını yapınız. Gerekli inceleme ve kontrollerden sonra, firmanıza “Yetki belgesi” düzenlenecektir. Ayrıca, Giresun tombul fındığını tedarik ettiğiniz firma/larında “Yetki belgesi” alması gerekmektedir. İmalatını yapacağınız (kalibreli/kalibresiz kabuklu fındık, muhtelif iç) ürünlerde izlenebilirliğini sağlamak amacıyla, tedarikçilerinizin de bu ürünleri hangi üretici/çiftçilerden (sevk edilen kabuklu veya muhtelif iç,  ) aldığını ibraz eden kayıtları size bildirmesi, firmanızın da bu kayıtları Coğrafi İşaretler Denetim Merciine ibraz etmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiyi www.giresunkalitefindik.com sitesindeki Coğrafi İşaretler Kullanım Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Coğrafi İşaretler Denetim Merciine veya Fiskobirlik’e müracaat ederek alıcı/satıcı firmanın onayıyla böyle bir hizmetin verilmesi mümkündür. Görevlendirilen gözlemci/denetmen, satıcı tesisindeki ürünlerden numune alır ve fiziksel muayene yapar. Alınan numunenin bir tanesi satıcıda, bir tanesi alıcıya kargoyla, bir tanesi de Coğrafi İşaretler Denetim Merciinde bir ay süreyle muhafaza edilir. Bu hizmetler karşılığında, ayrıca denetim/gözlemci ücreti alınır. Alıcı/satıcı arasındaki ihtilaf ve sorunlardan, Coğrafi İşaretler Denetim Merciinin veya Fiskobirlik’in sorumluluğunun olmayacağına dair taahhütname verilir. Ayrıntılı bilgiyi www.giresunkalitefindik.com sitesindeki Coğrafi İşaretler Kullanım Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Firmanızın yetkili firma olmasına gerek yoktur. Ancak, mağazanızda/marketinizde satışa sunulan tescilli coğrafi işaretli ürünlerde kullanılan amblem ve logoların 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yönetmeliklere uygun olup/olmadığını kontrol etmenizde fayda vardır. Ayrıntılı bilgiyi www.giresunkalitefindik.com sitesindeki Coğrafi İşaretler Kullanım Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Firmanızın yetkili firma olmasına gerek yoktur. Ancak, mağaza/marketlerde satışa sunduğunuz tescilli coğrafi işaretli ürünlerde kullanılan amblem ve logoların 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yönetmeliklere uygun olup/olmadığını kontrol etmenizde fayda vardır. Ayrıntılı bilgiyi www.giresunkalitefindik.com sitesindeki Coğrafi İşaretler Kullanım Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Dökme satış yapacağınızdan, firmanızın yetkili firma olması gerekmektedir. Ayrıca, mağaza/marketinizde satışa sunduğunuz tescilli coğrafi işaretli ürünlerin yetkili firmalardan temin edilmesi şarttır. Aksi halde, ürünün Giresun tombul fındığı olup/olmadığını ispat edemeyeceğinizden, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yönetmeliklere aykırı hareket etmiş olursunuz. Yetkili firmalardan temin ettiğiniz satışa mağaza/marketinizde satışa sunduğunuz tescilli coğrafi işaretli ürünler için, “Giresun tombul fındığı burada satılmaktadır.” Şeklinde tanıtım yapabilir. Amblem ve logoyu kullanabilir. Coğrafi İşaretler Denetim Mercii, yetkili firma kayıtlarından (kimlere dökme/paketli satış yapıldığı vs.) alınan bilgilere göre, dökme satış yapılacak işyerleri de Coğrafi İşaretler Denetim Mercii denetim kapsamındadır. Ayrıntılı bilgiyi www.giresunkalitefindik.com sitesindeki Coğrafi İşaretler Kullanım Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Seyyar satıcı (Maliye ve Belediye veya Diğer Kuruluşlarda kaydı olup/olmadığı) olma şartlarındaki hususları Coğrafi İşaretler Denetim Merciinin görev alanı dışında olmakla birlikte, kaydı olmayan ticari etik kuralları yerine getirmeyen satıcılara da Tescilli coğrafi işaret amblem ve logoyu da kullandırmayı Coğrafi İşaretler Denetim Mercii uygun bulmamaktadır.

Yasal seyyar satıcı iseniz, dökme satış yapacağınızdan, şahsınızın/firmanızın yetkili firma olması gerekmektedir. Ayrıca, seyyar tezgâhınızda satışa sunduğunuz tescilli coğrafi işaretli ürünlerin yetkili firmalardan temin edilmesi şarttır. Aksi halde, ürünün Giresun tombul fındığı olup/olmadığını ispat edemeyeceğinizden, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yönetmeliklere aykırı hareket etmiş olursunuz. Yetkili firmalardan temin ettiğiniz coğrafi işaretli ürünleri, seyyar tezgâhınızda satışa sunduğunuz tescilli coğrafi işaretli ürünler için, “Giresun tombul fındığı burada satılmaktadır.” Şeklinde tanıtım yapabilir. Amblem ve logoyu kullanabilir. Coğrafi İşaretler Denetim Mercii, yetkili firma kayıtlarından (kimlere dökme/paketli satış yapıldığı vs.) alınan bilgilere göre, dökme satış yapılacak işyerleri de Coğrafi İşaretler Denetim Mercii denetim kapsamındadır. Ayrıntılı bilgiyi www.giresunkalitefindik.com sitesindeki Coğrafi İşaretler Kullanım Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Ambalajlı ürünlerde hologram kullanma zorunluluğunuz var. Dökme ürün satışlarında ise, tüketicinin görebileceği şekil ve boyutlarda, amblem ve logoyu ürün yanında bulundurulması önerilir. Tescilli Giresun tombul fındığını tanıtıcı reklam/afiş vs. uygulamaları kullanmadan önce, Türk Marka ve Patent Kurumunun yayımladığı yönetmeliklere uygun olup/olmadığına bakınız. Ayrıntılı bilgiyi www.giresunkalitefindik.com sitesindeki Coğrafi İşaretler Kullanım Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Tescilli Giresun tombul fındığının ünü, kalitesi ve bilinirliğinden faydalanarak yapılan üretim/pazarlama faaliyetleri, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yönetmeliklerine tabi olacağından, Denetim merci bu hususlarda da denetim/inceleme yapma yetkisine sahiptir. Cezai müeyyide ve yaptırımlara maruz kalmamanız için, firmanızın “Yetkili firma” statüsüne kavuşmasını sağlayınız. Ayrıca, Karadeniz fındığı ifadesiyle ilgili olarak ta,  Tescilli Giresun tombul fındığının coğrafi sınırları Karadeniz içerisinde yer aldığından tüketiciyi yanıltıcı algı oluşturduğundan, bu ifadenin kullanılması yerine, levant kalite, levant fındığı, Trabzon/Ordu/Düzce fındığı şeklinde kullanılması mümkündür. Ayrıntılı bilgiyi www.giresunkalitefindik.com sitesindeki Coğrafi İşaretler Kullanım Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Bu gibi ve diğer hususları, Giresun tombul fındığı denetim merciine iletebilirsiniz. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yönetmeliklerde belirtilen hususlara göre Denetim merci gerekli denetim/inceleme yaparak yasadan gelen haklarını kullanmaya yetkilidir. Ayrıca, Tüketici Şikâyet Hattı ALO 175 ve Gıda Hattı ALO 174 telefon/web sayfalarını kullanarak ürünler hakkında şikâyet/önerilerinizi bildirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgiyi www.giresunkalitefindik.com sitesindeki Coğrafi İşaretler Kullanım Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Tescilli Giresun tombul fındığı ürünlerini almaya/satmaya/üretmeye yetkilendirdiğimiz ve Denetim merciince gerekli denetim/inceleme yapıldığı firmaların listesi www.giresunkalitefindik.com sitesinde yayımlanmaktadır. Bu firmaların web sitelerinde online satışla ürün temin edilebilmektedir. Ayrıca, birçok market ve mağazalarda da Coğrafi işaretli ürün satışı yapılmaktadır. Tüketici olarak, QR kodlu hologramlı ürünleri tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıntılı bilgiyi www.giresunkalitefindik.com sitesindeki Coğrafi İşaretler Kullanım Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.